وام زندگی

-برای پرهیز از پوچ گرایی، باید وظیفه ای مضاعف را تقبل کنیم. ابتدا طرحی چنان سترگ برای معنای زندگی ابداع کنیم که پشتوانه زندگی باشد، بعد، تدبیری بیندیشیم تا عمل ابداعمان را فراموش کنیم و خود را متقاعد سازیم که ما معنای زندگی را ابداع نکرده ایم، بلکه کشفش کرده ام، به عبارتی این معنا وجود مستقل دارد. 

-می پذیریم ایمان مذهبی، سرچشمه ی نیرومند آرامش است و تا وقتی چیز بهتری ندارم که جایگزینش کنم، هرگز تضعیفش نخواهم کرد. 

-برخی افراد وام زندگی را نمی پذیرند تا زیر بار بدهی مرگ نروند. 

از کتاب مامان و معنی زندگی اثر اروین دیالوم

/ 0 نظر / 99 بازدید