/ 13 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهشید

سلام.مرسی.خوبم خدا رو شکر.منم میخوام همینجا بذارید دیگه:)

ملیکا

سلام لینکم کردی بگو منم لینکت کنم.

نرجس خالوئی

این جملات رو باید به دیوار اتاق زد تا از جلو چشم دور نشن

Nafas

قیمت تو به اندازه خواست توست... اگر خدا را بخواهی قیمت تو بی نهایت است... و اگر دنیا را بخواهی قیمت تو همان است که خواسته ای...! هی نگو دلم این طور می خواهد ، دلم آن طور می خواهد ! ببین خدا چه می خواهد

Nafas

ممنون از حضورتون..[گل][گل]

معین

سلام وبلاگ خوبی داری ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ

× Marilyn ×

Salam Ahmad mersi ke behem sar zadi[قلب] in postet Aliiiyyyyeeee Man asheghe Steve Jobsam ?Ketabe " Think Different " ro khundin [گل]

× Marilyn ×

bale be farsi tarjome shode ... nevisandasho yadam nist kie ama rooye jeldesh daghighan hamin axe steve hast[لبخند]

بهار

ممنون که بهم سر زدید مطالبتون واقعا زیبا و با معنیه[گل]