حقیقت راستین

-تنها حقیقت راستین، حقیقتی است که خودمان کشفش کنیم.

 

-آن هایی که بیش از بقیه از مرگ می ترسند، کسانی هستند که با حجم زیادی از زندگی نزیسته به مرگ نزدیک می شوند. بهتر است از همه ی زندگی استفاده کنیم. برای مرگ چیزی جز تفاله باقی نگذاریم، هیچ چیز جز یک قلعه ی سوخته

/ 0 نظر / 145 بازدید