چقدر؟

میان جان دو انسان چنان نزدیک به هم

چقدر فاصله است؟

آخر چقدر فاصله؟ آه

چقدر ماندن در هاله ی تبسم و شرم؟

چقدر بودن در پرده ی سکوت و نگاه؟

چقدر دوری از آفتاب آن لبخند

چقدر محروم از سایه سار آن گیسو

چقدر باید سرکرد بی نوازش او

چقدر؟

چقدر...؟چقدر؟

به اصطکاک دل سنگ گوش دادن ها

به حکم مبهم تقدیر سرنهادن ها

بشر چقدر به درمان عشق درمانده است؟

مگر جقدر ازین عمر بی ثمر مانده است؟

 

مگر چه کاری خوشتر ز دوست داشتن؟

مگر که عشق گناهی برای زن و مرد است؟

چقدر باید بر این گناه تاوانی داد؟

چقدر باید خاموش ماند تا جان داد؟

چقدر پرسه زدن در خیال با اندوه؟

چقدر صبر؟ چه صبری به سنگینی کوه؟

چقدر سرخ شدن زیر تازیانه شوق؟

چقدر بی تو نشستن در این سکوت و ستوه؟

چقدر بی تو به دنباله خویش گردیدن؟

کویر حوصله را با تو در نور دیدن؟

میان جان دو عاشق چنین به هم نزدیک

چقدر باید مشتاق ماندو ماند صبور

چقدر باید نزدیک بود واز هم دور؟

چقدر؟

        چقدر؟...            

     (فریدون مشیری)

/ 8 نظر / 5 بازدید
الینا

سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد کجا دستاتو گم کردم که پایان من اینجا شد کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم که هر شب حرم دستاتو به آغوشم بدهکارم تو با دلتنگی های من تو با این جاده همدستی تظاهر کن ازم دوری تظاهر میکنم هستی تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم صدایی تو جهانم نیست فقط تصویر میبینم یه حسی از تو در من هست که میدونم تو رو دارم واسه برگشتنت هرشب درارو باز میزارم .

rameh

پنج وارونه چه معنا دارد؟! خواهر کوچکم از من پرسید من به او خندیدم کمی آزرده و حیرت زده گفت روی دیوار و درختان دیدم باز هم خندیدم گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه پنج وارونه به مینو میداد آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم بعدها وقتی غم سقف کوتاه دلت را خم کرد بی گمان میفهمی پنج وارونه چه معنا دارد[ناراحت][ناراحت]

ابراهیم

بدو . بدو . بیا . آآآآآآآآپپپپپپپپپپمممممممممم

بهار من

سلام با مطلب شب ارزوها اپ شدم[پلک] خوشحالم میکنی اگه بیای و تو هم نظرت رو در مورد نوشته ام بگی[گل] منتظرت هستم با بهترین ها در شب ارزو ها راستی تو هم ارزوت رو میگی ؟؟؟ [پلک]

نسیمه

[گل][گل] ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’`’’’[گل] -----------♥ ---------♥ --------♥ ------♥ ----♥ --♥ -♥ [گل][گل]✿•۩▓۩▬►♥*طلــوع خورشیـــد بـه روز شـد*♥►▬۩▓۩•✿[گل][گل] [گل]█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥♥۞♥[گل] ✿زیـبا ترین درود و سلام دوســـت عزیز. وپ زیــبای داری مــــوفـــق باشیــد✿ ✿اگر خــــواســتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضــــور سبــــــزت هستم✿ [گل]█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥♥۞♥[گل] [گل]*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•**´`*•.¸¸.*´`*•.¸¸[گل] -♥ --♥ ----♥ ------♥ --------♥ ---------♥ -----------♥ •’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’-[گل]

رها

لحظه ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام ، مستم باز می لرزد ، دلم ، دستم باز گویی در جهان دیگری هستم های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست و آبرویم را نریزی ، دل ای نخورده مست لحظه ی دیدار نزدیک است ... "مهدی اخوان ثالث"