"به آرامی آغاز به مردن می‌کنی..."

 
 به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر سفر نکنی،
اگر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی.

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر برده‏ عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی،
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی،
اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،
دوری کنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر هنگامی که با شغلت‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی،
که حداقل یک بار در تمام زندگیت
ورای مصلحت‌اندیشی بروی.

! امروززندگی را آغاز کن
! امروزمخاطره کن
!امروز کاری کن
!
نگذار که به آرامی بمیری
!
شادی را فراموش نکن

پابلو نرودا

 ترجمه: احمد شاملو
/ 8 نظر / 5 بازدید
نبضگیر

امروز زندگی آغاز می کنم و قول میدم که شادی را فراموش نکنم ********************************* ای قومِ به حج رفته کجایید، کجایید معشوق همین جاست بیایید، بیایید [گل][گل][گل][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل]

4u

وَقتے دارے اوج میگیـرے و میـرے بـالا حَـواسِتـ به پایـین بـاشه چـون اگـه سُقـوط ڪُـنے از ڪِنـارِ هَمـین آدَمـا رَد میشے...

یاس

آسمان فرصت پرواز بلند است، ولی قصه این است چه اندازه کبوتر باشی منتظرتم

نبضگیر

الا یــا ایهــــا المظلـــوم عدالت با علی رفت عید سعید غدیر ،عید ولایت بر شما مبارک باد [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

4u

کـوچـکـتـــر کـــه بودیـــــم ایمــانـمـــان بـزرگـتــــر بـــــود بـادبــادکـ مــــی سـاخـتـیـــم نمـــی تـرسیـــدیــم بـاد نبــــاشــد

رهاتر از رها

در باغ ” بی بر گی ” زادم .. و در ثروت فقر غنی گشتم … و از چشمه ی ایمان سیراب شدم … و در هوای دوست داشتن ، دم زدم … و در آرزوی آزادی سر بر داشتم … و در بالای غرور ، قامت کشیدم … و از دانش ، طعامم دادند … و از شعر، شرابم نوشاندند … و از مهر ، نوازشم کردند … و ” حقیقت ” دینم شد و راهِ رفتنم … و ” خیر ” حیاتم شد و کارِ ماندنم … و ” زیبایی” عشقم شد و بهانه ی زیستنم … دکتر علی شریعتی

فاطمه

خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید