سال نو مبارک

------------------------------------

--------- سال نو مبارک ---------

-------------------------------------  


/ 7 نظر / 24 بازدید
نيلوفر

خداوندا ، نمیدانم چه تقدیری مرا فرموده ای اما برای دوستان من عطا فرما : هزار و سیصد امید هزار و سیصد و نود بهروزی هزار و سیصد و نود و سه لبخند زیبا پیشاپیش سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد[قلب]

hasti

بهار بهترین بهانه برای اغاز و اغاز بهترین بهانه برای زیستن آغاز بهار بر شما مبارک[گل]

hasti

چه همه گل خوش رنگ و لعاب... جلو جلو سال نوتون مبارک ..سال پر خیر و برکتی داشته باشین شادباشین و عاشق...زنده باشین و سلامت...

d0nya

سر خوش ان عیدی که آن بانی نور از کنار کعبه بنماید ظهور......عیدتون مبارک