او بازگشته است

-ولی خب، من می دانم که چه انتظاری باید از روزنامه هایمان داشته باشم، یک فرد ناشنوا، آن چیزی را می نویسد که یک نابینا به او دیکته می کند، ابله روستا آن را ویرایش می کند و همکارانش در بقیه نشریات از روی آن می نویسند.

-بسیاری می گویند آدم نمی تواند روی وقوع معجزه حساب کند من می گویم چرا! باید آن قدر منتظر ماند تا معجزات اتفاق بیفتند. تا آن زمان هم باید مقاومت کرد. یک ساعت، یک سال، یک دهه.

از کتاب او بازگشته است اثر تیمور ورمش

/ 0 نظر / 16 بازدید