فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
تو ارزشش را داری
نویسنده : احمد - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٦
 

گفتم:((بچه نشو.اگر بخواهی می توانیم در موردش حرف بزنیم.
تو در مورد احساسات من اشتباه می کنی.))
از چرخاندن لیوانش دست کشید و به من نگاه کرد.((نه من اشتباه نمی کنم.
می دانم که دوستم نداری.))
این حرفش مرا گیج تر از قبل کرد.
ادامه داد:((ولی من برای بدست آوردن عشق تو مبارزه میکنم.
چیزهایی در زندگی هستند که ارزش دارند تا تا انتها برایشان مبارزه کرد.))
ساکت بودم.
گفت:((تو ارزشش را داری))

                                                                     

                                      از کتاب کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم