فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
چقدر؟
نویسنده : احمد - ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٢
 

میان جان دو انسان چنان نزدیک به هم

چقدر فاصله است؟

آخر چقدر فاصله؟ آه

چقدر ماندن در هاله ی تبسم و شرم؟

چقدر بودن در پرده ی سکوت و نگاه؟

چقدر دوری از آفتاب آن لبخند

چقدر محروم از سایه سار آن گیسو

چقدر باید سرکرد بی نوازش او

چقدر؟

چقدر...؟چقدر؟

به اصطکاک دل سنگ گوش دادن ها

به حکم مبهم تقدیر سرنهادن ها

بشر چقدر به درمان عشق درمانده است؟

مگر جقدر ازین عمر بی ثمر مانده است؟

 

مگر چه کاری خوشتر ز دوست داشتن؟

مگر که عشق گناهی برای زن و مرد است؟

چقدر باید بر این گناه تاوانی داد؟

چقدر باید خاموش ماند تا جان داد؟

چقدر پرسه زدن در خیال با اندوه؟

چقدر صبر؟ چه صبری به سنگینی کوه؟

چقدر سرخ شدن زیر تازیانه شوق؟

چقدر بی تو نشستن در این سکوت و ستوه؟

چقدر بی تو به دنباله خویش گردیدن؟

کویر حوصله را با تو در نور دیدن؟

میان جان دو عاشق چنین به هم نزدیک

چقدر باید مشتاق ماندو ماند صبور

چقدر باید نزدیک بود واز هم دور؟

چقدر؟

        چقدر؟...            

     (فریدون مشیری)