فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
جاناتان مرغ دریایی
نویسنده : احمد - ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٢
 

شگفتا ؛آنان که از ترس دشواری سفر؛کمال یافتن را خوار می شمارند ؛به هیچ جا نمی رسند . اماآنانی که دشواری سفر را به امید کمال یافتن نادیده می انگارند ؛در دمی به همه جا می رسند . جوناتان ؛دریاد داشته باش که بهشت مکانی یا زمانی نیست زیرا که زمان و مکان بسیار بی معنی اند...

جاناتان در شگفت بود,((چرا این چنین است,چرا دشوارترین کار در جهان اینست که دیگری را بر آن داریم تا بپذیرد که آزاد است,و این که اگر تنها وقت اندکی را به تجربه کردن آن بگذراند,خود بر این آگاهی دست خواهد یافت؟چرا واداشتن دیگری به پذیرفتن چنین حقیقتی باید این سان دشوار باشد؟

تنها قانون راستین آن است که ما را به سوی آزادی راهبر باشد و تنها همین.

بهشت در زمان و مکان نیست,بهشت کمال یافتن است.

                                                                               از کتاب جاناتان مرغ دریایی