فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
جنبه
نویسنده : احمد - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
 

در اتاقم پشت کامپیوتر نشسته بودم.در زدند.گفتم:بفرمایید. مادرم در را باز کرد و با مهربانی گفت:پسرم،شام قیمه می خوری یا لازانیا یا تخم مرغ؟کمی فکر کردم و گفتم :اگه زحمت نمی شه قیمه. حدود بیست دقیقه گذشت. مادرم دوباره آمد و پرسید: شام لازانیا می خوری یا تخم مرغ؟ تعجب کردم و گفتم: لازانیا لطفا. چند دقیقه گذشت. مادرم دوباره در را باز کرد و گفت: چند تا تخم مرغ برات نیمرو کنم؟ با تلفیقی از تعجب و مظلومیت گفتم: سه تا بی زحمت. چند دقیقه بعد مادرم از پشت در داد زد: تخم مرغ نداریم . برو بخر. وقتی اومدی دو تا هم واسه من نیمرو کن!
و من نتیجه گرفتم که جنبه چیز بسیار خوبی است...