فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
موقعیت های بزرگ
نویسنده : احمد - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
 

_آدم های فقیر و طبقه متوسط جامعه برای پول کار می کنند،آدمهای ثروتمند کاری می کنند که پول برای آنها کار کند.

_پول بدون سواد مالی باقی نمی ماند.

_ترس زیاد و تردید فوق العاده نسبت به خود،بزرگترین نابودکنندگان نبوغ بشری هستند.

_موقعیت های بزرگ را باید با ذهن دید نه با چشم.

_برای پدر تحصیلکرده من ،امنیت شغلی از همه چیز مهم تر بود،برای پدر پولدارم،یادگیری!

_علت شکست اغلب مردم این است که می خواهند همه کارها را با ایمنی صددرصد انجام دهند و  ریسک نکنند.

_یادگیری و آموزش ،در دراز مدت ،مهم تر از پول است.

_پیروزی یعنی نترسیدن از شکست.

_در دنیای بسیار متغیر امروز ،چندان مهم نیست که چه می دانیم ،زیرا دانسته های ما به سرعت کهنه می شوند،بلکه نکته مهم این است که با چه سرعتی می توان نکات جدیدی را یاد گرفت.

 

از کتاب پدر پولدار ،پدر بی پول از رابرت کیوساکی