فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
قلب و شهود
نویسنده : احمد - ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٩
 

زمان شما محدود است , پس آن را با زندگی به سبک دیگران هدر ندهید .

خود راگرفتار اندیشه هایی جزمی نکنید که با نتیجه ی تفکر دیگران زنده اند.

نگذارید هیاهوی عقاید دیگران نوای درونی شما را خفه کند و از همه مهم تر

شجاعت داشته باشید و دنبال قلب و شهود خودتان بروید . این دو از پیش

می دانند که حقیقتامی خواهید چه کاره شوید . همه ی چیز های دیگر در

درجه ی دوم اهمیت اند.

از سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد