فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
سرم از خدای خواهد...
نویسنده : احمد - ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٥
 

سرم از خدای خواهد که به پایش اندر افتد

 که در آب مرده بهتر که در آرزوی آبی

دل من نه مرد آن است که با غمش بر آید

مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی

 

سعدی