فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
اصل عدم قطعیت
نویسنده : احمد - ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢۸
 
اصل عدم قطعیت به طور خلاصه بیان می کند که در اندازه گیری مکان و تکانه ی(یا سرعت) یک ذره به طور همزمان
 همواره یک عدم قطعیت یا همان خطا وجود دارد یعنی حاصلضرب عدم قطعیت در مکان در عدم قطعیت در تکانه همواره
از ثابت پلانک بیشتر است. یکی از نتایج این اصل این است که احتمال حصور یک ذره در هر نقطه ای از فضا وجود دارد،زیرا اگر به فرض در خارج از یک محدوده بتوانیم بگوییم که آن ذره وجود ندارد ،پس هیچ عدم قطعیتی در مکان نداریم و در نتیجه عدم قطعیت در تکانه بی نهایت می شود که که فقط برای ذره با تکانه ی بی نهایت امکان دارد که وجود ذره ای با تکانه ی بی نهایت نیز از نظر فیزیکی غیر ممکن است.از
نتایج جالب این موضوع این است که اگر مثلا یک الکترون را بین دو دیواره محصور کنیم ،همواره احتمال حضور آن در سمت دیگر
دیواره نیز وجود دارد.(احتمال حضور آن در خارج از محدوده ی محصور صفر نیست).این موضوع به درک آزمایشات
در مورد هسته های رادیواکتیو که ذرات آلفا صادر می کنند توسط دانشمندان کمک شایانی کرد. ولی از طرفی به دانشجویان دانشگاه ما نیز برای
درک یک موضوع مهم می تواند کمک کند:این که چرا در بوفه ی فنی ،بین قسمت برادران و خواهران به جای یک تیغه ی نازک ،یک دیوار
 چهل سانتی متری کشیده شده است!