فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
خوشحالی ترسناک
نویسنده : احمد - ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۸
 

گفت:خیلی می ترسم  گفتم :چرا؟ گفت :چون از ته دل خوشحالم ,دکتر رسول, این جور خوشحالی ترسناک است .
پرسیدم : آخر چرا؟ و او جواب داد :وقتی آدم این جور خوشحال باشد, سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد.

گفتم : ساکت شو . این جور نادانی را کنار بگذار.

از کتاب بادبادک باز اثر خالد حسینی